Prodejní doba:

 

Pondělí:  7.00-17.00

Úterý:     7.00-17.00

Středa:   7.00-17.00

Čtvrtek:  7.00-17.00

Pátek:     7.00-17.00

Sobota:   7.30-11.00

 

 

 

 

Adresa:

Petr Krábek
Nerudova 134/5
591 01 Žďár nad Sázavou

 

 

E-mailová adresa:

esk@esknaradi.cz 

 

 

Telefonní spojení:

Tel: 566 630 750
Mobil: 603 512 095
Mobil: 722 907 194

 

Obecné podmínky reklamace

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 

 • Poštou na adresu provozovatele.
 •  Řešit s externím servisním střediskem.

 

Kupující je povinen:

 • Doložit doklad o vlastnictví zboží ( faktura, daňový doklad ).
 • Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

 

Povinnosti prodávajícího


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Reklamace, uplatněná v záruční době

 

Všeobecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.


Záruční podmínky

 

 • Délka záruky pro fyzické osoby je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení faktury a vyplnění záručního listu (je-li přiložen ke stroji, jestliže není, postačuje na záruku kopie faktury). Při záruční opravě se záruční doba prodlužuje o čas, který zboží strávilo v opravně. Při výměně zboží za nový kus vzniká nová záruka 24 měsíců.


 • Je-li závada opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Ke každé položce musí být připojena kopie daňového dokladu nebo originál záručního listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

 

 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 1. Poškození zboží při přepravě ( nutno řešit s dopravcem ),
 2. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 4. Zboží bylo poškozeno živly,
 5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 6. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

 

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska